Passies van Inge

Verliefdheid

Verliefdheid dient om man en vrouw voor elkaar te interesseren.

Je wordt bewust van eigenschappen van de ander die jij nodig hebt.

Als je verliefd bent haal je het beste van jezelf naar boven

Je ziet de ideale plaats van jullie beide

Je bent in de zevende hemel’

In werkelijkheid is het helemaal niet zover .

Je past op een aantal vlakken bij elkaar maar het evenwicht moet nog komen.

Het is de bedoeling jezelf aan te passen aan de behoeften van de ander

zonder die van jezelf uit het oog te verliezen.

Dit is een heel groeiproces.

Verliefdheid toont wat de mogelijkheden zijn.

De toestand van harmonie is nog niet gerealiseerd

Er is dus veel werk aan de winkel om dit te bereiken.

Verliefdheid gaat over in liefde

In een relatie is het de bedoeling dingen van elkaar te leren.

Je houdt van je relatie inclusief alle mitsen en maren

Is dit niet mogelijk dan moet je stoppen.

Elkaar veranderen kan niet maart er kunnen wel aanpassingen plaatsvinden.

Men verandert van zelf in een relatie en in het leven als alles goed gaat.

Op een bepaald  moment in het leven past een bepaalde partner bij je.

Vrouwen en mannen snappen elkaars gedrag niet want ze zitten totaal anders in elkaar.

Als een man / vrouw meer inzicht in elkaar willen krijgen moeten ze elkaar vragen

hoe ze dan wel in elkaar zitten in plaats van te denken dat ze het wel weten. 

Vele gesprekken over elkaars verlangens en verwachtingen zijn nodig.

Je moet elkaar vertellen waar je behoefte aan hebt.

Dat leidt tot begrip wat de ander echt wil.

Gebrek  aan communicatie werkt ook niet echt mee.

Heel veel tijd en aandacht aan elkaar besteden is nodig voor een goede samenwerking.

Intense ontdekkingstocht naar elkaar voorkomt sleur.

Luister tijdens dit proces niet te veel naar je ego die de minder fraaie kanten van je geliefd laat zien.

De ideale / perfecte man of vrouw bestaat niet.

In een relatie groei je en krijg je inzichten.

Dit staat garant voor een goede start en  verder verloop in de  liefde

 

 

 

 

 

Inzichten mbt. de liefde

De liefde is voor iedereen een belangrijk onderdeel in ons leven.

Helaas gaat dat vaak mis.

Misschien heb je iets aan deze inzichten.

 

 

 

Liefde

Liefde is niet je tot iemand aangetrokken voelen want dan gaat het

over  allerlei voorgeprogrammeerde wensen en heeft het niets met die ander te maken.

Als je andere wensen zou hebben zag je die persoon helemaal niet staan.

Liefde is niet om jezelf gelukkig te voelen / eenzaamheid op te heffen/leegte op te vullen.

Over liefde wordt niet onderhandeld. Zo in de trant van :

ben jij goed voor mij dan ben ik het ook voor jou

ben jij aardig voor mij dan ben ik het ook voor jou

 ben jij lief voor mij dan ben ik lief voor jou.

doe ik dit voor jou dan moet jij dat doen.

Liefde is niet ik koester hoge verwachtingen van jou zo niet

dan is het jammer maar dan gaat het niet verder.

Wat is liefde wel :

Een heldere waarneming en adequaat reageren.

Elkaar zien zoals je bent en niet een gevormd beeld.

Stel je hebt een ervaring  met elkaar gehad en je hebt daar

voor altijd een oordeel daarover gevormd. Dus voortaan

Ga ik op basis daarvan met je om en niet om wie je bent.

Liefde is je openstellen voor een symfonie en wel voor

alle klanken en niet alleen voor de trompet.

 

 

 

Inzichten met betrekking tot relaties

Verliefdheid dient om man en vrouw voor elkaar te interesseren.

Je wordt  bewust van eigenschappen van de ander die jij nodig hebt.

Als je verliefd bent haal je het beste van  jezelf naar boven.

Je ziet de ideale plaats van jullie beide.

Je bent in de zevende hemel.

In werkelijkheid is het helemaal nog niet zo ver.

Je past op een aantal vlakken bij elkaar maar het evenwicht moet nog komen

Het is de bedoeling jezelf aan te passen aan de behoeften van de

ander zonder die van jezelf uit het oog te verliezen’

Dit is dus een heel groeiproces

Verliefdheid toont wat  de mogelijkheden zijn,

Niet hoe het nu is..

De toestand van harmonie is nog niet gerealiseerd

Er is dus veel werk aan de winkel om dit te bereiken

Verliefdheid  gaat over in  liefde

In een relatie is het de bedoeling  dingen van elkaar te leren

Je houdt van je relatie inclusief alle mitsen en maren.

Is dit niet  mogelijk dan moet je stoppen.

Elkaar veranderen kan niet maar er kunnen  wel aanpassingen  plaatsvinden

Men verandert van zelf in een relatie en in het leven als alles goed gaat

Op een bepaald moment in het leven past een bepaalde partner bij je

Vrouwen en mannen snappen elkaars gedrag niet  want ze zitten totaal anders in elkaar.

Als een man / vrouw meer inzicht in elkaar willen krijgen moeten ze

elkaar  vragen hoe ze dan wel in elkaar zitten  in plaats van  te denken dat ze het wel eten.

 Vele gesprekken over elkaars verlangens en verwachtingen zijn nodig .

Je moet elkaar vertellen waar je behoefte aan hebt.

Dat leidt tot begrip wat de ander echt wil.

Gebrek aan communicatie werkt ook niet echt mee.

Heel veel tijd en aandacht  aan elkaar besteden is nodig voor een goede samenwerking.

Intense ontdekkingstocht naar elkaar voorkomt sleur. 

Luister tijdens dit proces niet te veel naar je ego de minder  fraaie kanten van je geliefde te laat zien.

De ideale / perfecte man of vrouw bestaat niet.

 Deze inzichten betrekken bij het aangaan van een relatie  staat garant  voor een goede start en verder verloop in de liefde

 

 

Aanvaarding en overgave

 

Aanvaard wie je bent

Aanvaard dat je hier bent

Aanvaard de omstandigheden

Aanvaard het moment zoals het is.

Aanvaard mensen zoals ze zijn

En plak er geen etiket op

Denkt niet bij alles of het goed of kwaad is.

Overgave komt als je op houdt met vragen waarom overkomt dit mij.

Als je aanvaardt dat je het niet weet geef je de

Worsteling met je verstand op en dan kan een

Grotere intelligentie door je heen gaan werken.

 

Blauwdruk geslaagde relatie

 

Duidelijke communicatie / overleg / diepgang.

Elkaar leren kennen door jezelf langzaam Open te stellen en blijven ontdekken hoe

Iemand verder in elkaar zit en elkaar input geven.

Oprechte belangstelling/ interesse / aandacht/ respect en waardering voor elkaar.

Niet te hard van stapel lopen.

Geen te hoge verwachtingen hebben.

Wensen en verwachtingen uitspreken.

Tegenwicht geven / gelijkwaardigheid/ evenwicht.

Klankbord zijn / steun geven / warmte en gezelligheid .

Iets geven zonder er wat voor terug te verwachten.

Ouders niet in alles als voorbeeld nemen.

Geen man/vrouw willen om je gelukkig en compleet te maken en jezelf helemaal aan te vullen.

Het geluk moet in jezelf zitten.

Kijken of je van elkaar kan leren.

Grenzen stellen en verantwoordelijkheid nemen.

Ruimte en vertrouwen geven aan elkaar.

Elkaar nemen zoals je bent zonder mitsen en maren.

Aan een relatie moet men altijd werken want ket komt niet vanzelf en alles moet groeien.

 

Het probleem

 

Wat is een probleem ?

Een probleem is het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie.

Je wilt iets wat gewoonweg niet kan of nog niet kan.

Het mechanisme wat hier in werking treedt Is niet acceptatie dit leidt tot verzet.

Verzet maakt alles steeds erger en je hebt er een probleem bij.

Hier komt het ego om de hoek kijken.

Het signaleert een probleem – zijn probleem.

Hij wil het oplossen en wil dit meteen oplossen.

Het ego blijft denken en piekeren om tot een snelle oplossing te komen.

Belangrijk is het herkennen van je verzet.

Om uit deze cirkel te komen zijn drie woorden van belang :

Acceptatie en de situatie aanvaarden zoals die is dan loslaten.

 

Relatie met mensen

Dit zijn een aantal dingen die onbewust toegepast

worden in de omgang met andere mensen en het

hebben van een relatie.

 

Wat wil je van een ander ontvangen.

Plezier en materieel gewin / erkenning / lof / aandacht?

Jouw doel bereiken door behartigen jouw belangen ten koste van de ander?

Een mening of oordeel hebben over een ander.

Vervolgens hem / haar in een hokje stoppen.

Met iemand omgaan en er een verleden aan koppelen en niet te kijken hoe hij nu is.

Als iemand zichzelf mag zijn zal hij veranderen als het nodig is.

Over een ander mens iets weten of hem kennen zijn twee verschillende dingen

die helemaal niet Kunnen kloppen.

Een relatie kan opbloeien als er gevoel voor ruimte en stilte voor elkaar

en niet door aan allerlei dingen te denken die er wel of niet zijn.

Echt luisteren is erg belangrijk .

Niet in gedachten een antwoord verzinnen.

Niet van te voren iemands woorden beoordelen of aan dingen denken die hij helemaal niet zegt of bedoeld heeft.

Maak je in  hechte relaties drama's/ruzie mee dan ligt dit aan de behoefte

om gelijk te hebben en de andere dus ongelijk.

Het ego heeft de behoefte om periodiek een conflict te scheppen.

Het probeert je denken te beheersen en negatief te maken en voedt zich hiermee.

Andere mensen reageren hier overeenkomstig op.

Het bovenstaande geldt vooral voor emotionele pijn uit het verleden.

Om hier vanaf te komen is het noodzaak om het ego te herkennen.

 

 

 

 

© 2011 tcmshiatsu.nl